Vastuullisuus teoiksi

Tuttuja periaatteita, vai mitä?


Työmatkaliikkumista edistämällä voidaan lunastaa vaikka joka työpäivä tavoitteita, jotka liittyvät:


  • vastuullisuuteen

  • työturvallisuuteen
  • työkykyyn ja työhyvinvointiin
  • energiatehokkuuteen ja päästöihin
  • kustannustehokkuuteen.

Selkeistä, systemaattisista ja perustelluista toimenpiteistä hyötyvät kaikki.30_image-1-1