Ympäristö ja työmatkaliikenne

  • Autoja on Suomessa yli 3 miljoonaa.

  • Liikenteen päästöt aiheuttavat vuosittain 200 – 400 ennenaikaista kuolemaa, 30 000 astmaoireiden pahentumista ja 30 000 – 40 000 lasten hengitystieinfektiota.
  • Liikenneonnettomuudet aiheuttavat eniten lasten tapaturmaisia kuolemia.

  • Liikenteen osuus energiankulutuksesta Suomessa on noin 16 %, josta tieliikenteen osuus on lähes 75 %.
  • Liikenneväylien ja -välineiden tuotantoon kuluu yli 20 % luonnonvaroista.
  • Pysäköintipaikkojen rakentaminen kasvattaa asumisen kustannuksia noin 20 %.

Lisää työmatkaliikenteen ympäristövaikutuksista täällä:

WWF:n ilmastolaskuri/liikenne

HSL:n Viisas liikkuminen (pdf)

Perustietoa liikenne ja ympäristöstä – Motiva

30_image_2_3