Liikkumattomuus tulee kalliiksi kaikille

Liian vähäinen liikunta aiheuttaa Suomessa arviolta 300–400 milj. € vuosittaiset kustannukset. Näistä yli puolet muodostuu sairauspoissaoloista ja työn tuottavuuden heikkenemisestä. Viidennes työikäisistä ei liiku käytännössä lainkaan.

Suomessa 32 prosenttia työvoimasta siirtyy ennenaikaisesti työkyvyttömyyseläkkeelle. Suurimpina syinä ovat mielenterveyden häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Työmatkaliikunta on helppoa arkiliikuntaa, joka parantaa hyvinvointia ja työssä jaksamista. Siihen kannattaa kannustaa.