Esimerkkejä työyhteisöistä

If Vahinkovakuutusyhtiö panostaa työmatkaliikkumiseen

If Vahinkovakuutusyhtiössä halutaan kannustaa työntekijöitä tekemään työmatkat terveellisesti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Työntekijöiden hyvinvoinnin lisäksi kestävään liikkumiseen kannustaminen vaikuttaa positiivisesti myös yhtiön työnantajamielikuvaan.

Työmatkaliikkumiseen panostaminen edistää Ifin työntekijöiden terveyttä ja näin ollen vähentää sairauspoissaolopäiviä. Viestintä turvallisesta liikkumisesta vähentää työmatkatapaturmista syntyviä kustannuksia, sekä mahdollisesti myös vapaa-ajan tapaturmia.

Työryhmät avuksi

Ifissä viisaan liikkumisen edistämistyötä tehtiin poikkihallinnollisessa työryhmässä, joka sai avuksensa konsultin. Yhtiö teetti konsultilla Turun ja Espoon toimipisteiden henkilöstölle työmatkakyselyt. Työntekijät vastasivat kyselyyn innokkaasti, vastausprosentti oli yli 70. Kyselyssä selvisi muun muassa se, että Turussa yli puolet työmatkakoista tehdään yksin omalla autolla. Automatkojen vähennyspotentiaali on 27 prosenttia, mikä tarkoittaa yli sadan autopaikan vähentymistä.

Kyselyn vastausten perusteella tunnistettiin joukko toimenpiteitä, joita käsiteltiin työpajoissa. Työpajojen tuloksena laadittiin toimenpideohjelma, jonka toteutuksesta vastasivat mm. yhtiön Green Office -tiimi, henkilöstöhallinto sekä ns. taloraati.

Toimenpideohjelmassa nousi esille neljä kärkitavoitetta:
  • työmatkaliikuntaan kannustavat tilat ja ilmapiiri
  • joukkoliikenteen käyttöön kannustavat käytännöt
  • tasapuolinen, läpinäkyvä ja joustavapysäköintipolitiikka
  • matkustustarpeen vähentämiseen tähtäävät työkäytännöt.

Kampanjoinnilla eteenpäin

Toimenpiteiden jalkauttamisessa If hyödyntää erilaisia kampanjoita, joiden avulla yhtiö muun muassa kehittää pyöräilykulttuuria, lisää työmatkaliikuntaa, tekee erilaisia liikkumismuotoja tutuiksi sekä jakaa turvallisuustietoa henkilöstölle.

Lisäksi Espoon toimipisteellä odotetaan metroyhteyden avautumista, jolloin joukkoliikenneyhteydet toimistolle parantuvat. – Parasta oli lähestyminen aihetta useasta eri näkökulmasta. Saimme aikaan monipuoliset ja konkreettiset toimenpideohjelmat ja innostunen vastaanoton jo toteutettujen kampanjoiden osalta, kertoo If Vahinkovakuutusyhtiön työhyvinvointipäällikkö Irma Saarinen. Toimenpiteiden toteutus ei ole yhden henkilön tai osaston vastuulla, vaan vastuuta on jaettu tasaisesti eri tahoille.

KATSO MYÖS
Turvallinen liikkuminen on osa työhyvinvointia  | Liikkumisesta yhteinen juttu


Palaa otsikoihin